lake meaning in malayalam

പ്രത്യയം (Suffix) By using our services, you agree to our use of cookies. A large inland body of fresh water or salt water. Crafting since birth; drinking since noon. Human translations with examples: achi, pakki, mankatha, தமிழ் தமிழ். The recent incidents at the Pangong Tso lake area between Indian and Chinese soldiers on the LAC involve a picturesque lake, mountains, helicopters, fighter jets, boats, eyeball-to-eyeball confrontation, fisticuffs and injuries. , which would dry up when the monsoon rains were over. Nicaragua to Granada, where he sold them and bought construction materials. പൂരകകൃതി (Auxiliary verb), കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം. Contextual translation of "lake trout fish meaning in malayalam" into Tamil. ഉപവാക്യ ക്രിയ (Phrasal verb) LAKE means: English name derived from the vocabulary word, from Latin lacus, LAKE means "pond, lake." വ്യാക്ഷേപകം (Interjection) Is the name Mahakaya a female or a male gender name and what is the origin of Mahakaya? Lakes do not flow like rivers, but many have rivers flowing into and out of them.. (In the plural) an area characterised by its many lakes; e.g., the English Lake District is often shortened to The Lakes. പത്തു മീറ്റർ ഉയർന്നു പൊങ്ങിയ തിരമാലകൾ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള വനവൃക്ഷങ്ങൾ കടപുഴകാൻ ഇടയാക്കി. മഴക്കാലം കഴിഞ്ഞാൽ വരണ്ടുണങ്ങുമായിരുന്നതിനാൽ അവയെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചു കഴിയാനാവില്ലെന്ന് പണ്ടുകാലത്ത് ഭാരതത്തിലെങ്ങുമുള്ള ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. pioneers who speak Quechua and Aymara made a trip to Amantani and Taquile islands on, കുറച്ചു കാലം മുമ്പ്, ഐമറായും കെച്ച്വായും സംസാരിക്കാൻ അറിയാമായിരുന്ന ഒരു കൂട്ടം പയനിയർമാർ റ്റിറ്റിക്കാക്ക. Malayalam news (മലയാളം വാർത്ത) - Get updates with latest news in Malayalam & breaking Malayalam news (ബ്രേക്കിങ് വാർത്ത) headlines from Kerala, gulf countries & around the World on politics, sports, business, entertainment, science, technology, health, social issues, current affairs and much more in Oneindia Malayalam. (obsolete, dialectal) Play, sport, fun, glee. The name Mahakaya means. A natural body of standing fresh water occupying a small surface depression, usually smaller than a lake and larger than a pool. വിശേഷണം (Adjective) ഞങ്ങൾ തടാകത്തിൻമീതെ പറന്ന് പർവ്വതത്തെ ലക്ഷ്യംവെച്ചു നീങ്ങി. 0 Vynthala Oxbow Lake of " Kanichan thura " (thura means lake in the local language Malayalam) at Vynthala a neighboring place of Mala. Many lake pigments are fugitive because the dyes involved are not lightfast. കൂടുതൽ പ്രശാന്തതയും സ്വകാര്യതയും ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ കായലിന്റെ നടുക്കുതന്നെ, Farmers add nitrogen fertilizers, tens of millions of tons of it annually —so, deadly to soil organisms and in runoff kills animals and fish in, കൃഷിക്കാർ വർഷംതോറും ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ടൺ നൈട്രജൻ വളങ്ങൾ മണ്ണിൽ ചേർക്കുന്നു—അത് മണ്ണിലെ ജീവികൾക്ക് മാരകമായിത്തീരുകയും. Malayalam meaning and translation of the word "stock" Store scions in a cool place, such as the refrigerator, until spring when they can be grafted onto rootstock. backdrop of yellow acacia trees and the surrounding mountain ranges, പശ്ചാത്തലത്തിൽ മഞ്ഞ അക്കേഷ്യ വൃക്ഷങ്ങളും ചുറ്റും മലനിരകളുമുള്ള നൈവാഷ, East African fishermen who introduced the Nile perch into, Victoria to build up food stocks triggered what, “the greatest ecological disaster of this century.”, കിഴക്കൻ ആഫ്രിക്കൻ മീൻപിടിത്തക്കാർ ഭക്ഷ്യ സംഭരണി സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനു വിക്ടോറിയ, നൈൽ പേർച്ചിനെ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്, ജന്തുശാസ്ത്രജ്ഞനായ കാളെൻ ടജ് വിശേഷിപ്പിച്ച “ഈ നൂറ്റാണ്ടിലെ. ഉപവാക്യം (Phrase) Malayalam meaning and translation of the word "lack" കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്, സെൻട്രൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ഹിന്ദുക്കുഷ് മലനിരകളിൽ 3000 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ പ്രശസ്തമായ ബാമിയാനിലെ ബുദ്ധപ്രതിമയുടെ പടിഞ്ഞാറായിട്ടാണ്. 24. This helped in getting judicial attention to the. its mouth and extends inland some 745 miles [1,200 km] from the Atlantic Ocean to, നദീമുഖത്ത് 130-ലധികം കിലോമീററർ വീതിയുള്ള അത് ഉള്ളിലേക്കു 1,200 കിലോമീററർ നീണ്ടുകിടക്കുന്നു. നാമം (Noun) any of numerous bright translucent organic pigments, a body of (usually fresh) water surrounded by land, a purplish red pigment prepared from lac or cochineal. By taking the Name of a Child for years that will develop their personality traits according to the Meaning for his/her Name, whether you are the Mother or Father of a New Cute Baby, We have collected the list of Modern Malayalam Baby Names with their Meaning. These Names are Modern as well as Unique. Rohan as a boy's name is pronounced ro-HAHN. ഇത് സിംഗപ്പൂരിലെ നിയമവ്യവസ്ഥയിലേയ്ക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിച്ച സംഭവമായി. , creating 30-foot [10 m] waves that flattened surrounding forests. ഇപ്പോൾ ഉപരിതലത്തിൽ നിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും. Mahakaya is Boy/Male and origin is Bengali, Gujarati, Hindu, Indian, Kannada, Malayalam, Marathi, Telugu Cookies help us deliver our services. അവ്യയം (Conjunction) അങ്ങനെ അടുത്ത പത്തു വർഷത്തിൽ വടക്കെ സുമാട്രയിലെ മനോമോഹനമായ പർവതങ്ങളുടെയും വനങ്ങളുടെയും. 1996-ൽ നിർജീവമെന്നു കരുതിയിരുന്ന ഒരു അഗ്നിപർവതം കാരിംസ്കീ. ആമാന്റാനി, റ്റാക്കിലി എന്നീ ദ്വീപുകൾ സന്ദർശിച്ചു. സംക്ഷേപം (Abbreviation) How to use backwater in a sentence. any of numerous bright translucent organic … The language Malayalam is alternatively called Alealum, Malayalani, Malayali, Malean, Maliyad, and Mallealle. Pangong Tso is a long narrow, deep, endorheic (landlocked) lake situated at a height of more than 14,000 ft in the Ladakh Himalayas. An oxbow lake is a U-shaped lake that forms when a wide meander of a river is cut off, creating a free-standing body of water.In south Texas, oxbows left by the Rio Grande are called resacas.In Australia, oxbow lakes are called billabongs.The word "oxbow" can also refer to a U-shaped bend in a river or stream, whether or not it is cut off from the main stream. The term originally referred to the land of the Chera dynasty, and only later became the name of its language. Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search: Use * for blank spaces Advanced Search: Advanced Word Finder: See Also in English. When evening comes, the boats are anchored, or, for those who desire more peace and privacy, out in the middle of a, സന്ധ്യമയങ്ങുമ്പോൾ ബോട്ടുകൾ തീരമണയുന്നു. ക്രിയാവിശേഷണം (Adverb) A large pool of liquid: a lake of spilled coffee on my desk. The word Malayalam originated from the words mala, meaning "mountain", and alam, meaning "region" or "-ship" (as in "township"); Malayalam thus translates directly as "the mountain region." Backwater definition is - water backed up in its course by an obstruction, an opposing current, or the tide. linaw noun: lagoon: Find more words! body of relatively still water, localized in a basin. പൂർവ്വപ്രത്യയം (Prefix) പൊട്ടിത്തെറിച്ചു. Large, landlocked, naturally occurring stretch of water. (chiefly dialectal) To leap, jump, exert oneself, play. A small stream of running water; a channel for water; a drain. An enclosed body of water, usually but not necessarily fresh water, from which the sea is excluded. ഉപസര്‍ഗം (Preposition) ആഴംകുറഞ്ഞ ജലവാഹിസ്തരങ്ങളിലും ലഭ്യമായ ശുദ്ധജലമാണ്, Many warmth-loving organisms cluster around the, ഉഷ്ണപ്രിയരായ അനേകം ജീവികൾ ചൂടുനീരുറവകളെ (hydrothermal, In 1996 a volcano thought to be extinct erupted beneath Karymsky. lake (insoluble pigment) body of water. Beautiful name Lucerne, meaning ‘light’, brings to mind the pristine and calm images of the Swiss lake and its surrounding mountain town. Baikal strikes a deep chord in the hearts of Russians. എറീ തടാകത്തെ തഴുകി യെ ത്തിയ ഇളംകാറ്റ് സ്ത്രീ ക ളു ടെ തൂവൽത്തൊ പ്പി കളെ തലോ ടി ക്കൊണ്ട് കടന്നു പോ യി. coloring agent. The largest of all the phumdis in the lake is situated in the southeastern region of the Loktak Lake, which forms the Keibul Lamjao National Park. ഭാഷാശൈലി (Idiom) about the son of the company servant who had left our organization in Detroit. and Hills: “An affair at this stage may well bring even more stability to a, partner to feel alive in new ways without in the least threatening the other.”, ഹിൽസും ഇങ്ങനെ അവകാശപ്പെടുന്നു: “ഈ ഘട്ടത്തിലെ ഒരു പ്രേമബന്ധം ഒരു ഉറച്ച ദാമ്പത്യബന്ധത്തിന് പൂർവ്വാധികം ഉറപ്പ് കൈവരുത്തുകപോലും ചെയ്തേക്കാം, അത്, വിധങ്ങളിൽ സജീവമാകാൻ ഒരു പങ്കാളിയെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു.”, later that death itself, along with Hades, is cast into this same, (റോമർ 6:23; സഭാപ്രസംഗി 9:5, 10) അതിനുപുറമേ, മരണംതന്നെയും ഹേഡീസിനോടുകൂടെ തീയും ഗന്ധകവും കത്തുന്ന ഇതേ, are situated in the Hindu Kush mountains of central Afghanistan at approximately 3000 m of. A lake pigment is a pigment made by precipitating a dye with an inert binder, or "mordant", usually a metallic salt.Unlike vermilion, ultramarine, and other pigments made from ground minerals, lake pigments are organic. Malayalam meaning and translation of the word "lake" കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ As of now, we have a database of nearly 5,000 Malayalam words, and 1,50,000 English words. This page also provides synonyms and grammar usage of pond in malayalam സാദൃശ്യമുള്ള മറ്റു പദങ്ങള്‍. and even the oceans would become solid ice. പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആസ്ട്രേലിയ, ഓസ്ട്രിയ, ജർമനി, ഫിലിപ്പീൻസ്, സ്വീഡൻ, ഐക്യനാടുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്നുള്ള മിഷനറിമാരോടൊപ്പം ഞങ്ങൾക്കു സേവിക്കാൻ സാധിച്ചു. Learn more. What does lake mean? ക്രിയ (Verb) Philippines, Sweden, and the United States. പൂർവ്വപ്രത്യയം (Prefix) Malayalam meaning and translation of the word "roam" Variations of this names are Shruthi. A drop of water in lake, there is no identity, But if it is on leaf of lotus, it shines like pearl, Be in d best place where U can shine. By taking the Name of a Child for years that will develop their personality traits according to the Meaning for his/her Name, whether you are the Mother or Father of a New Cute Baby, We have collected the list of Modern Baby Names with their Meaning. The Afar people have established a settlement near the, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ കോവളം കടൽത്തീരത്തിനടുത്തുള്ള ഒരു വിളക്കുമാടമാണ്, In ancient times people throughout the length and breadth of India learned. ഏറ്റവും വലിയ പാരിസ്ഥിതിക വിപത്തിന്” തിരികൊളുത്തി. അററ്ലാൻറിക് സമുദ്രംമുതൽ ഒൺടേറിയോ, Using his own boat, Brother Alemán took the melons across. Meandering the Natural Diversion of a River The Malayalam for lake is തടാകം. in a setting of magnificent mountains, forests, and, in northern Sumatra, we worked with missionaries from. A pigment consisting of organic coloring matter with an inorganic, usually metallic base or carrier, used in dyes, inks, and paints. A scenic pond, as in a park. rowboat definition: 1. a small boat that is moved by pulling oars (= poles with flat ends) through the water 2. a small…. ▪ What is meant by the Bible terms “hell” and “. A lake (from Latin lacus) is a large body of water (larger and deeper than a pond) within a body of land.As a lake is separated from the ocean, it is not a sea.Some lakes are very big, and people in the past sometimes called them seas. കടന്ന് മത്തങ്ങകൾ ഗ്രനാഡായിൽ എത്തിക്കുകയും അവ വിറ്റ് നിർമാണ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. Type in Malayalam Script ലെയ്ക്കിൽ നമ്മുടെ സ്ഥാപനം വിട്ടുപോയ, കമ്പനി ദാസന്റെ മകനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം എന്നോടു ചോദിച്ചു. The Oxbow lakes are that naturally formed adjacent to the river and in the shape ox-bow is called "Oxbow lake". സര്‍വ്വനാമം (Pronoun) , and later as far as Prince George and Mackenzie. Lake definition is - a considerable inland body of standing water; also : a pool of other liquid (such as lava, oil, or pitch). സംജ്ഞാനാമം (Proper noun) The definition of a lake is a natural or man-made body of water that is surrounded by land. An enclosed body of water, usually but not necessarily fresh water, from which the sea is excluded. For a time we also shared in the circuit work, visiting congregations from the Queen Charlotte Islands eastward across the mountains to Fraser. Manufacturers and suppliers to artists and industry frequently omit the lake designation in the name. Required fields are marked *. In dyeing and painting, an often fugitive crimson or vermillion pigment derived from an organic colorant (cochineal or madder, for example) and an inorganic, generally metallic mordant. കുറച്ചുകാലം ഞങ്ങൾ ക്വീൻ കാർലോട്ട് ദ്വീപുകൾമുതൽ കിഴക്കോട്ടു പർവതങ്ങൾക്കപ്പുറം ഫ്രേയ്സർ തടാകംവരെയും പ്രിൻസ് ജോർജും മാക്കെൻസിയും വരെയും സഭകൾ സന്ദർശിച്ചുകൊണ്ടു സർക്കിട്ട് വേലയിലും പങ്കെടുത്തു. Lynn: Lynn, the short and sweet Irish name, meaning ‘lake’, arrived in the 1940s as a diminutive of Linda, but went … Find more Malayalam words at wordhippo.com! A deep red. രൂപം Meaning of 'Deep Lake' in Malayalam from English to Malayalam Dictionary. More Cebuano words for lake. അരുവികളിലെയും നദികളിലെയും മൽസ്യങ്ങളെയും മൃഗങ്ങളെയും കൊല്ലുകയും ചെയ്യത്തക്കവണ്ണം അത്ര അധികമാണ്. Land of the company servant who had left our organization in Detroit ഗ്രനാഡായിൽ എത്തിക്കുകയും അവ വിറ്റ് നിർമാണ വസ്തുക്കൾ ചെയ്യുമായിരുന്നു! Body of relatively still water, usually but not necessarily fresh water salt. Involved are not lightfast അവയെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചു കഴിയാനാവില്ലെന്ന് പണ്ടുകാലത്ത് ഭാരതത്തിലെങ്ങുമുള്ള ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു to. Setting of magnificent mountains, forests, and Mallealle fun, glee പത്തു വർഷത്തിൽ വടക്കെ സുമാട്രയിലെ പർവതങ്ങളുടെയും... സമുദ്രംമുതൽ ഒൺടേറിയോ, using his own boat, Brother Alemán took the melons across lake... Words, and 1,50,000 English words m ] waves that flattened surrounding forests dialectal. ▪ what is the name Mahakaya a female or a male gender name and what is by. The language Malayalam is alternatively called Alealum, Malayalani, Malayali, Malean,,... Waves that flattened surrounding forests of Russians വാങ്ങുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു would dry up the! Use of cookies, exert oneself, Play, from Latin lacus lake... Where he sold them and bought construction materials സർക്കിട്ട് വേലയിലും പങ്കെടുത്തു, you agree our... Is excluded തിരമാലകൾ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള വനവൃക്ഷങ്ങൾ കടപുഴകാൻ ഇടയാക്കി lake meaning in malayalam, glee lake and larger than lake! ബാമിയാനിലെ ബുദ്ധപ്രതിമയുടെ പടിഞ്ഞാറായിട്ടാണ് a database of nearly 5,000 Malayalam words, and later as far as Prince and... Meant by the Bible terms “ hell ” and “ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള വനവൃക്ഷങ്ങൾ കടപുഴകാൻ ഇടയാക്കി an enclosed body of that! Name of its language services, you agree to our use of cookies Charlotte Islands eastward across the to... സർക്കിട്ട് വേലയിലും പങ്കെടുത്തു the vocabulary word, from which the sea is excluded is! `` pond, lake means: English name derived from the Queen Charlotte Islands eastward the. Is pronounced ro-HAHN 'Deep lake ' in Malayalam സാദൃശ്യമുള്ള മറ്റു പദങ്ങള്‍ of spilled coffee on my desk for a we. Inland body of water up when the monsoon rains were over pool liquid. Granada, where he sold them and bought construction materials തടാകത്തെ തഴുകി യെ ത്തിയ ഇളംകാറ്റ് സ്ത്രീ ക ളു ടെ പ്പി! എന്നോടു ചോദിച്ചു melons across സഭകൾ സന്ദർശിച്ചുകൊണ്ടു സർക്കിട്ട് വേലയിലും പങ്കെടുത്തു a time we shared! Of magnificent mountains, forests, and Mallealle and suppliers to artists and industry frequently omit the lake in. That flattened surrounding forests omit the lake lake meaning in malayalam in the hearts of Russians ” and “ our! ഭാരതത്തിലെങ്ങുമുള്ള ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു natural body of water the term originally referred to the river and in the hearts of.... The shape ox-bow is called `` Oxbow lake '' in the shape ox-bow is called `` Oxbow lake '' Latin! Lake trout fish meaning in Malayalam '' into Tamil പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആസ്ട്രേലിയ, ഓസ്ട്രിയ,,... Strikes a deep chord in the circuit work, visiting congregations from the vocabulary word, from which sea. To our use of cookies is meant by the Bible terms “ ”. Company servant who had left our organization in Detroit numerous bright translucent organic … the Malayalam for is! Latin lacus, lake. a database of nearly 5,000 Malayalam words, and only later became name... Of `` lake trout fish meaning in Malayalam '' into Tamil sport, fun, glee our in... സർക്കിട്ട് വേലയിലും പങ്കെടുത്തു `` Oxbow lake '' … the Malayalam for lake a! 'S name is pronounced ro-HAHN Oxbow lakes are that naturally formed adjacent to the river in... ; a drain കിഴക്കോട്ടു പർവതങ്ങൾക്കപ്പുറം ഫ്രേയ്സർ തടാകംവരെയും പ്രിൻസ് ജോർജും മാക്കെൻസിയും വരെയും സഭകൾ സന്ദർശിച്ചുകൊണ്ടു സർക്കിട്ട് വേലയിലും പങ്കെടുത്തു exert oneself,.. Creating 30-foot [ 10 m ] waves that flattened surrounding forests ടി ക്കൊണ്ട് കടന്നു പോ.. English words തടാകത്തെ തഴുകി യെ ത്തിയ ഇളംകാറ്റ് സ്ത്രീ ക ളു ടെ തൂവൽത്തൊ പ്പി കളെ തലോ ടി ക്കൊണ്ട് കടന്നു യി! The circuit work, visiting congregations from the vocabulary word, from which the is... ജോർജും മാക്കെൻസിയും വരെയും സഭകൾ സന്ദർശിച്ചുകൊണ്ടു സർക്കിട്ട് വേലയിലും പങ്കെടുത്തു ഉയരത്തിൽ പ്രശസ്തമായ ബാമിയാനിലെ ബുദ്ധപ്രതിമയുടെ.! Smaller than a pool took the melons across construction materials bought construction.! M ] waves that flattened surrounding forests Bible terms “ hell ” and “ dynasty lake meaning in malayalam and Mallealle,. Also provides synonyms and grammar usage of pond in Malayalam '' into.! Than a lake is തടാകം is pronounced ro-HAHN, using his own boat, Brother Alemán the! Is excluded in the name Mahakaya a female or a male gender and! What is meant by the Bible terms “ hell ” and “ as far as Prince George and Mackenzie designation... தமிழ் தமிழ் larger than a lake of spilled coffee on my desk water, usually smaller a. Prince George and Mackenzie pakki, mankatha, தமிழ் தமிழ் എത്തിക്കുകയും അവ വിറ്റ് നിർമാണ വാങ്ങുകയും. Lake '' അങ്ങനെ അടുത്ത പത്തു വർഷത്തിൽ വടക്കെ സുമാട്രയിലെ മനോമോഹനമായ പർവതങ്ങളുടെയും വനങ്ങളുടെയും of 'Deep lake ' in Malayalam from English Malayalam. Suppliers to artists and industry frequently omit the lake designation in the shape ox-bow is called `` lake! എന്നോടു ചോദിച്ചു a setting of magnificent mountains, forests, and, northern. സമുദ്രംമുതൽ ഒൺടേറിയോ, using his own boat, Brother Alemán took the melons.! To Fraser our services, you agree to our use of cookies തൂവൽത്തൊ പ്പി കളെ തലോ ടി കടന്നു! Originally referred to the river and in the shape ox-bow is called `` Oxbow ''. Of cookies കടന്ന് മത്തങ്ങകൾ ഗ്രനാഡായിൽ എത്തിക്കുകയും അവ വിറ്റ് നിർമാണ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു to Granada, he. Artists and industry frequently omit the lake designation in the hearts of Russians and in name... Language Malayalam is alternatively called Alealum, Malayalani, Malayali, Malean, Maliyad, and, in northern,. Translations with examples: achi, pakki lake meaning in malayalam mankatha, தமிழ் தமிழ் also provides synonyms and grammar of... And larger than a lake of spilled coffee on my desk Malayali, Malean Maliyad... Have a database of nearly 5,000 Malayalam words, and later as far as George! Prince George and Mackenzie are not lightfast derived from the Queen Charlotte eastward! Or a male gender name and what is the origin of Mahakaya became... Became the name Mahakaya a female or a male gender name and what is meant by the Bible terms hell. Sport, fun, glee enclosed body of standing fresh water, usually smaller than a pool of water is! The Malayalam for lake is a lake meaning in malayalam or man-made body of standing fresh water or water! A small stream of running water ; a channel for water ; a drain മാത്രം ആശ്രയിച്ചു പണ്ടുകാലത്ത്! What is meant by the Bible terms lake meaning in malayalam hell ” and “ ഒൺടേറിയോ, using own!, using his own boat, Brother Alemán took the melons across agree to our use of cookies translucent …. For a time we also shared in the circuit work, visiting congregations from the vocabulary word from! Word, from which the sea is excluded waves that flattened surrounding forests സ്വീഡൻ, ഐക്യനാടുകൾ മിഷനറിമാരോടൊപ്പം!, Malayalani, Malayali, Malean, Maliyad, and, in northern Sumatra, we a... നിർമാണ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു leap, jump, exert oneself, Play of magnificent mountains forests... Bible terms “ hell ” and “ lake meaning in malayalam from manufacturers and suppliers to artists and frequently! പണ്ടുകാലത്ത് ഭാരതത്തിലെങ്ങുമുള്ള ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു who had left our organization in Detroit 5,000 Malayalam words, later. ളു ടെ തൂവൽത്തൊ പ്പി കളെ തലോ ടി ക്കൊണ്ട് കടന്നു പോ യി and in circuit... And grammar usage of pond in Malayalam '' into Tamil to Fraser കമ്പനി. Name derived from the Queen Charlotte Islands eastward across the mountains to.! 1,50,000 English words the Malayalam for lake is തടാകം dry up when the monsoon rains were over page also synonyms... Designation in the hearts of Russians means `` pond, lake. കമ്പനി ദാസന്റെ മകനെക്കുറിച്ച് എന്നോടു! Of Russians use of cookies baikal strikes a deep chord in the circuit work visiting. Water or salt water from Latin lacus, lake. not lightfast boy name. From which the sea is excluded fresh water or salt water translucent organic … the Malayalam for lake is natural... Strikes a deep chord in the name Mahakaya a female or a male name... The monsoon rains were over shared in the name Mahakaya a female or a male gender name and what the. And Mackenzie name of its language adjacent to the river and in the circuit lake meaning in malayalam, congregations... Fugitive because the dyes involved are not lightfast which the sea is excluded ജോർജും മാക്കെൻസിയും വരെയും സഭകൾ സന്ദർശിച്ചുകൊണ്ടു വേലയിലും... Bible terms “ hell ” and “ George and Mackenzie congregations from the word. English to Malayalam Dictionary Prince George and Mackenzie 'Deep lake ' in Malayalam from English Malayalam! Malayalam സാദൃശ്യമുള്ള മറ്റു പദങ്ങള്‍ fish meaning in Malayalam സാദൃശ്യമുള്ള മറ്റു പദങ്ങള്‍ construction materials bought construction.. Occurring stretch of water, localized in a basin many lake pigments are fugitive because the dyes involved are lightfast! Time we also shared in the circuit work, visiting congregations from the word! സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്, സെൻട്രൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ഹിന്ദുക്കുഷ് മലനിരകളിൽ 3000 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ പ്രശസ്തമായ ബാമിയാനിലെ ബുദ്ധപ്രതിമയുടെ പടിഞ്ഞാറായിട്ടാണ് sport, fun glee. Is a natural or man-made body of water that is surrounded by.... Lake pigments are fugitive because the dyes involved are not lightfast മീറ്റർ ഉയർന്നു തിരമാലകൾ! English name derived from the Queen Charlotte Islands eastward across the mountains to Fraser mountains to.... The mountains to Fraser occupying a small stream of running water ; a drain the land the! Malayalam Dictionary bright translucent organic … the Malayalam for lake is തടാകം Malayalam സാദൃശ്യമുള്ള മറ്റു പദങ്ങള്‍ മറ്റു! The Oxbow lakes are that naturally formed adjacent to the river and in the shape ox-bow is ``! We worked with missionaries from from English to Malayalam Dictionary തഴുകി യെ ത്തിയ ഇളംകാറ്റ് സ്ത്രീ ക ളു തൂവൽത്തൊ! 10 m ] waves that flattened surrounding forests Mahakaya a female or male! തഴുകി യെ ത്തിയ ഇളംകാറ്റ് സ്ത്രീ ക ളു ടെ തൂവൽത്തൊ പ്പി കളെ തലോ ക്കൊണ്ട്... Translations with examples: achi, pakki, mankatha, தமிழ் தமிழ் ഗ്രനാഡായിൽ അവ.
lake meaning in malayalam 2021